Open Air Program Hradec Králové
Konec června v Hradci Králové je již neodmyslitelně spjat s desetidenním svátkem divadla, hudby a skvělé atmosféry v ulicích historického centra. Open Air program je od roku 2000 tradiční součástí Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a utváří s ním naprosto ojedinělou, pulzující událost reflektující bohatý průřez aktuálního tuzemského i evropského kulturního dění. (OAP) představuje nesoutěžní přehlídku převážně neprofesionálních a nezávislých divadelních těles, hudebníků a výtvarníků. Představení, koncerty, instalace nacházejí své místo na téměř 20 scénách pod širým nebem v historických kulisách města. Festivalu se pravidelně účastní na 1000 účinkujících, diváci mohou zhlédnout cca 250 uměleckých produkcí. O významu a prestiži OAP vypovídá každoročně se zvyšující počet přijatých přihlášek umělců, kteří se chtějí stát součástí festivalu.
Jazz jde městěm / Jazz Goes to Town
Festival Jazz Goes to Town je koncipován jako prestižní hudební přehlídka, která prezentuje současnou českou a zahraniční hudbu, jejímž společným rysem je zásadní stylotvorná a formální inspirace jazzem. Dramaturgie projektu usiluje o prezentování co možná nejpestřejšího spektra jazzové hudby v jejích mnoha tvářích a podobách. Hlavní festivalový program prezentuje pouze původní autorskou tvorbu s výrazným uměleckým vkladem a s prvky tvůrčí originality a přínosu něčeho nového. Jazz Goes to Town chce být hudebním festivalem, který by nerad ustrnul v tradičních dramaturgických schématech velkých festivalových akcí minulého tisíciletí. Chce být akcí živou, inspirativní, kreativní a neopakovatelnou. Akcí, která bude nabízet žánrové a stylové přesahy a otevírat nové pohledy na jazzovou hudbu 21. století.
KAM
Královéhradecký architektonický manuál (KAM) je odborně-popularizační databáze, která podává ucelený přehled o architektuře, architektonických úlohách, stylovém rejstříku, umělecké výzdobě a urbanismu Hradce Králové v letech 1894–1950. Královéhradecký architektonický manuál pro vás v unikátní on-line databázi dokumentuje moderní architekturu, známé stavby i dosud neobjevené a skryté klenoty, architekty, stavitele a cenná veřejná prostranství a parky, bez nichž si charakter města neumíme představit. Jednotlivé medailony doprovází současná i archivní fotografická dokumentace, která bude v budoucnu rozšířena o audionahrávky a orientační značení ve veřejném prostoru.
Walk Thru Gallery
Walk Thru Gallery / Galerie Podchod je galerie ve veřejném prostoru, která si klade za cíl přiblížit obyvatelům města podobu současného umění. Vitrínový typ galerie ve veřejném prostoru má svůj potenciál jako doplnění stávajících uměleckých institucí v Hradci Králové. Důležitou roli zde hraje funkce podchodu a z toho vyplívající komunikace galerie s náhodným kolemjdoucím. WTG podporuje aktuální umění, reagující na současná témata, ale i na prostor galerie.
Logo Kontrapunktu
O nás
Kulturní nezisková organizace kontrapunkt, z. ú. působí v Hradci Králové od roku 2005, původně pod názvem Poco a poco animato. Hlavním cílem našich projektů je zapojování obyvatel Hradce Králové do kulturně-společenského dění ve městě i celém regionu, navazování odborné spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi a podpora kreativních lidí a projektů. Pravé z takovéto spolupráce vznikl odborně-popularizační web Královéhradecký architektonický manuál (KAM), jehož jsme realizátorem. Jsme organizátory dvou festivalů zařazených do cyklu Calendarium Regina, tj.: Open Air Programu Hradec Králové a mezinárodního festivalu Jazz jde městem / Jazz Goes to Town.
Cíle naší činnosti:
  • rozvoj kultury, zejména podpora živého umění;
  • vytváření komunikační a spolupracující platformy pro tvůrčí lidi, neformální umělecká uskupení a další organizace;
  • propojování různých uměleckých odvětví;
  • poskytování nezbytného uměleckého zázemí či odborné konzultace pro umělecké projekty, včetně podpory mezinárodní spolupráce v oblasti kultury a kreativity;
  • vytváření podmínek pro kulturní využití veřejných prostor;
  • zapojování veřejnosti do kulturně-společenského dění;
  • vytváření a realizace kulturních projektů, které vycházejí z potřeby místní komunity a obyvatelstva.
Telefon
+420 720 312 000
kontrapunkt, z. ú.
Třída Karla IV. 714/5
500 02 Hradec Králové

IČ: 26998939
Zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu U, vložce číslo 86

b.ú.: (ČSOB a.s.) 235068595 / 0300
IBAN: CZ88 0300 0000 0002 3506 8595
SWIFT / BIC: CEKOCZPP

nejsme plátci DPH